(Visual Studio Online (VSO یک نسخه مبتنی بر ابر (Visual Studio Team Foundation Server (TFS است. با استفاده از VSO، شما می توانید فرآیند مدیریت چرخه عمر اپلیکیشن (ALM) خود را که شامل کنترل کد منبع، همکاری تیم، شیوه های توسعه agile، مدیریت work-item و ادغام مداوم از طریق ایجاد خودکار است مدیریت کنید. با VSO، بر خلاف TFS، شما نباید نگرانی در مورد نصب و پیکربندی داشته باشید زیرا VSO ارائه دهنده PaaS در Microsoft Azure است. در این دوره با مبانی VSO آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Visual Studio Online چیست؟
  • منابع مهم آنلاین
  • ایجاد نمونه VSO
  • راه اندازی اولین Team Project
  • دسترسی به VSO از Visual Studio
  • ایجاد و دسترسی به آیتم های کار
  • مدیریت کار با Task Board
  • نتیجه