پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Xamarin Forms

دسته بندی ها: آموزش XAML ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، برنامه نویسی ویندوز فون ، آموزش زامارین (Xamarin) ، دات نت ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های WintellectNOW

Xamarin.Forms به شما امکان می دهد اپلیکیشن های موبایل چندسکویی را که در iOS، Android و Windows Phone اجرا می شوند را با منطق کسب و کار در سی شارپ و UI هایی که در XAML ساخته شده اند، ایجاد کنید. علاوه بر این، اپلیکیشن های Xamarin Forms در اپلیکیشن های نیتیو کامپایل می شود که از برنامه های نوشته شده در Java و Objective-C غیر قابل تشخیص هستند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Xamarin Forms چیست؟
 • استفاده از XAML برای ساخت UI چندسکویی
 • مجوز زامارین
 • اولین اپلیکیشن زامارین
 • View و Cells
 • طرح بندی ها
 • RPN Calculator App
 • OnPlatform
 • استفاده از OnPlatform برای بهینه سازی UI
 • تغییرات جهت گیری
 • پاسخ به تغییرات جهت گیری
 • صفحه ها
 • NavigationPage و TabbedPage
 • خلاصه
Introduction to Xamarin Forms Publisher:WintellectNOW Author:Jeff Prosise Duration:00:53:25

Xamarin Forms lets you build cross-platform mobile apps that run on iOS, Android, and Windows Phone with business logic written in C# and UIs built in XAML. Moreover, Xamarin Forms apps compile into native apps that are indistinguishable from apps written in Java and Objective-C. Get a fast start on Xamarin Forms and learn why it's quickly becoming the go-to solution for writing apps that run on multiple platforms.
00:00:00 - Introduction
00:02:14 - What is Xamarin Forms?
00:04:26 - Using XAML to Build Cross-Platform UIs
00:07:38 - Licensing Xamarin
00:09:56 - Your First Xamarin Forms App (Demo)
00:18:48 - View and Cells
00:22:52 - Layouts
00:29:37 - RPN Calculator App (Demo)
00:33:59 - OnPlatform
00:36:52 - Using OnPlatform to Optimize UIs (Demo)
00:38:37 - Orientation Changes
00:41:44 - Responding to Orientation Changes (Demo)
00:44:23 - Pages
00:47:59 - NavigationPage and TabbedPage (Demo)
00:51:45 - Summary

پیشنهاد فرادرس

captcha