در این دوره با حلقه رویداد اپلیکیشن چرخه راه اندازی و سایر مفاهیم حیاتی برای توسعه iOS  آشنا می شوید. همچنین یک برنامه لیست خرید ساده با استفاده از UITableView را ایجاد می کند و نحوه بارگیری و ذخیره داده ها را نشان می دهد.

سرفصل:

 • معرفی
 • سندباکس
 • شما در حال تماشا هستید!
 • وقفه ها
 • نمایندگان مهم هستند
 • No Modal State
 • حالت های اپلیکیشن
 • چرخه راه اندازی
 • مرور Demo
 • زمان کدنویسی!
 • محل فایل های سیم
 • خلاصه