در این دوره با اشتباهات رایج و مسائل پیچیده و عجیبی آشنا می شوید که هر برنامه نویس جاوااسکریپت باید آن ها را بداند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Syntax Slipups
 • قرار دادن “fun” در توابع
 • توابع (نسخه ی نمایشی)
 • مقدار واقعی و غیر واقعی
 • همه چیز برابر است
 • واقعی/غیر واقعی و برابری (نسخه ی نمایشی)
 • Eval
 • حواست به منه؟
 • ParceInt Farce Parsing
 • نحوه اجتناب از موارد عجیب