پیشنهاد فرادرس

آموزش jQuery AJAX

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش طراحی وب ، آموزش XML ، آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش AJAX

AJAX یا جاوا اسکریپت و XML غیرهمزمان، جزئی است که تقریبا در تمام اپلیکیشن های وب موفق وجود دارد. AJAX این امکان را فراهم می کند تا کلاینت های مرورگر فراخوانی های غیرهمزمان، سبک وزن HTTP برای سرورهای وب بدون رفرش صفحه ایجاد کند. در این دوره با jQuery AJAX و نحوه استفاده از آنها برای ساخت اپلیکیشن های وب آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مبانی AJAX
  • متد load().
  • getScript.$ و ()getJSON.$
  • ()get() and $.post.$
  • متد ()post.$
  • متد ()ajax.$
  • Global AJAX Event Handlers
  •  jQuery Promises
  • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
jQuery AJAX Publisher:WintellectNOW Author:Jeff Prosise Duration:00:59:11

AJAX, or Asynchronous JavaScript and XML, is an ingredient in nearly all successful Web applications. It allows browser clients to make lightweight, asynchronous HTTP callbacks to Web servers without refreshing the page. This session introduces jQuery’s AJAX utility methods and utilities and demonstrates how to use them to build Web applications that are more efficient on the wire, more responsive to the user, and more maintainable.
00:00:00 - Introduction
00:01:34 - AJAX Fundamentals
00:06:42 - The .load() Method in Action (Demo)
00:09:33 - $.getScript() and $.getJSON
00:14:20 - The $.getJSON() Method in Action (Demo)
00:17:21 - $.get() and $.post()
00:24:55 - The $.post() Method
00:29:44 - The $.ajax() Method
00:39:54 - The $.ajax() Method in Action (Demo)
00:44:04 - Global AJAX Event Handlers
00:46:01 - Global AJAX Event Handlers in Action (Demo)
00:48:20 - jQuery Promises
00:56:06 - Promises in Action (Demo)
00:57:17 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 203.0MB WintellectNOW jQuery AJAX_git.ir.mp4 WintellectNOW jQuery AJAX_git.ir.zip