AJAX یا جاوا اسکریپت و XML غیرهمزمان، جزئی است که تقریبا در تمام اپلیکیشن های وب موفق وجود دارد. AJAX این امکان را فراهم می کند تا کلاینت های مرورگر فراخوانی های غیرهمزمان، سبک وزن HTTP برای سرورهای وب بدون رفرش صفحه ایجاد کند. در این دوره با jQuery AJAX و نحوه استفاده از آنها برای ساخت اپلیکیشن های وب آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مبانی AJAX
  • متد load().
  • getScript.$ و ()getJSON.$
  • ()get() and $.post.$
  • متد ()post.$
  • متد ()ajax.$
  • Global AJAX Event Handlers
  •  jQuery Promises
  • نتیجه