کتابخانه jQuery  شامل متدهایی برای پیاده سازی افکت های متحرک ساده مانندعناصر محو کردن در داخل و خارج و کشیدن آنها به بالا و پایین است. همچنین یک ابزار قدرتمند برای ساخت انیمیشن های سفارشی به شکل متد ()animate. فراهم می کند.

سرفصل:

  • معرفی
  • افکت های ساده
  • مدت زمان انیمیشن
  • متد ()animate.
  • آپشن های انیمیشن
  • دیگر متدهای انیمیشن
  • Buubling Mouseovers
  • Animation Frame Rate
  • غیرفعال سازی انیمیشن
  • خلاصه