jQuery یک مدل مدیریت رویداد را پیاده سازی می کند که در مرورگرها سازگار است. در این دوره با مزایا و معایب مدیریت رویدادها در جی کوئری و تکنیک های پیشرفته مانند استفاده از رویدادهای سفارشی را برای پیاده سازی معانی انتشار / اشتراک و استفاده از رویدادهای زنده آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مدیریت رویداد در جاوااسکریپت
 • متدهای ثبت رویداد
 • jQuery Event Object
 • مدیریت رویداد
 • Event Bubbling
 • متد () bind.
 • ()unbind. و دیگر متدها
 •  Event Triggering
 • رویدادهای سفارشی
 • رویدادهای زنده
 • متدهای ()on. و ()off.
 • نتیجه