طراحی وب سایت واکنش گرا مدرن تاکید بیشتری بر تجربه کاربری دارد، و styling یک بخش جدایی ناپذیر از چرخه عمر توسعه می باشد. LESS باعث می شود نوشتن و نگهداری ورق های style و دیگر دارایی های طراحی بسیار آسان تر است. همچنین یک پلتفرم برای استفاده از قابلیت های CSS3 فراهم می کند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مباحث دوره
 • دنیای CSS
 • آشنایی با LESS
 • آشنایی با LESS – متغیرها
 • آشنایی با LESS – آموزش Mixins
 • آشنایی با LESS – نقش های Nested
 • آشنایی با LESS – توابع
 • تعریف Sample Layout Problem
 • حل مشکل Sample Responsive Layout
 • Bringing LESS into the Mix
 • مرور
 • اطلاعات بیشتر و جمع بندی