زبان یکپارچه پرس و جو، LINQ، داده های پرس و جو را یک شهروند درجه اول زبان برنامه نویسی #C و همچنین دیگر زبان های فعال با LINQ (مانند VB.NET) می سازد. LINQ به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا برنامه های بیشتری را  برنامه نویسی کنند. این دوره با ویژگی های زبان #C مانند عبارات lambda، متدهای گسترش، iterator و anonymous types آغاز می شود. همچنین با مزایا و معایب اپراتورهای پرس و جو و سینتکس LINQ، از جمله گروه بندی و پیوستن، و همچنین صفحه بندی، تبدیل و تجمیع آشنا می شوید. علاوه بر این می توانید از قدرت LINQ برای پرس و جو از اشیاء در حافظه و منابع داده خارجی مانند پایگاه داده های رابطه ای یا XML استفاده کنید.

سرفصل:

 • مقدمه و اهداف
 • چرا LINQ؟
 • Loose Coupling with Delegates
 • متدهای ناشناس و عبارات لامبدا
 • عبارات  Delegates و Lambda
 • IEnumerable و Iterators
 • متدهای گسترش
 • Nullable Value Types
 • انواع ناشناس و var
 • LINQ تحت پوشش
 • اپراتورهای پرس و جو LINQ
 • کلمات کلیدی LINQ و سینتکس
 • سینتکس LINQ (نسخه ی نمایشی)
 • انتخاب بسیاری، گروه بندی، پیوستن
 • گروه بندی و پیوستن (نسخه ی نمایشی)
 • تبدیل و ذخیره سازی
 • اپراتورهای انباشتگی
 • نتیجه گیری