پیشنهاد فرادرس

دوره LINQ to Entities

دسته بندی ها: دسترسی به داده ، آموزش Linq ، آموزش های WintellectNOW ، دات نت

LINQ to Entities قدرت کوئری یکپارچه شده زبان را با توانایی Entity Framework برای ارائه مدل مفهومی از پایگاه داده های رابطه ای را ترکیب می کند. در این دوره با کوئری LINQ to Entities، اپراتورهای پرس و جو در LINQ و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه و اهداف
 • چرا LINQ to Entities؟
 • قسمت 1: LINQ to Entities Internals
 • معرفی IQueryable
 • LINQ to Entities Query
 • نمایش پیش تولید برای بهبود عملکرد
 • Object Caching و Merge Options
 • Entity Caching و Change-Tracking
 • Logging و Interception
 • Logging و Command Interception
 • قسمت 2: اپراتورهای کوئری و توابع
 • پشتیبانی از LINQ برای اپراتورهای Entities
 • گروه بندی، مرتب سازی و پیوستن
 • Distinct, Contains, Aggregation, Conversion
 • Database Function Mapping
 • توابع تعریف شده توسط کاربر
 • توابع ارزشمند جدول
 • فرمان ها و کوئری های Native SQL
 • Native SQL
 • نتیجه
LINQ to Entities Publisher:WintellectNOW Author:Tony Sneed Duration:00:52:03

LINQ to Entities combines the power of Language Integrated Query with the ability of Entity Framework to provide a conceptual model of your relational database that more closely resembles how objects exist in the real world. This session begins with an in-depth look at the life of a LINQ to Entities query, which steps incur the most overhead, how so-called “warm queriesâ€‌ benefit from query plan and model metadata caching, and the most effective strategies for improving query performance. It then goes on to cover how to intercept query execution for debugging and logging purposes, LINQ query operators, and much, much more.
00:00:00 - Introduction and Objectives
00:03:05 - Why LINQ to Entities?
00:04:11 - Part 1: LINQ to Entities Internals
00:04:16 - Introducing IQueryable
00:05:36 - Life of a LINQ to Entities Query
00:07:09 - Views Pre-generation to Improve Performance
00:08:21 - Object Caching and Merge Options
00:10:46 - Entity Caching and Change-Tracking (Demo)
00:17:23 - Logging and Interception
00:20:20 - Logging and Command Interception (Demo)
00:26:07 - Part 2: Query Operators and Functions
00:26:35 - Supported LINQ to Entities Operators
00:27:16 - Grouping, Sorting, and Joining
00:29:04 - Grouping and Joining (Demo)
00:34:12 - Distinct, Contains, Aggregation, Conversion
00:35:50 - Database Function Mapping
00:37:32 - User-Defined Functions
00:38:18 - Table-Valued Functions
00:39:18 - User-Defined and Table-Valued Functions (Demo)
00:43:30 - Native SQL Queries and Commands
00:45:50 - Native SQL (Demo)
00:48:48 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha