پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت متادیتا فایل عکس

دسته بندی ها: علم داده (Data Science) ، آموزش های WintellectNOW

مدیریت فایل تصاویر تنها به پیکسل ها ختم نمی شود. فایل های تصویری امروز می توانند مقدار زیادی داده را شامل شوند. انتظار می رود که توسعه دهندگان باپلیکیشن ها که بر روی تصاویر متکی هستند، متادیتا را از دیدگاه عکاس و همچنین تمام جزئیات فنی درک کنند. در این ویدئو هر رو جنبه در نظر گرفته شده است. در این دوره با متادیتا و اهمیت آن، مرتب سازی استانداردهای متادیتاجزئیات خواندن و نوشتن متادیتا، بررسی برخی از مشکلات جدی در مدیریت متادیتا فایل تصویر و و نگاهی دقیق به راه حل ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • آیا واقعا اهمیت دارد؟
 • معرفی متادیتا
 • نمونه های متادیتا در اپلیکیشن
 • ساخت استاندارد خود
 • IPTC
 • TIFF IRB
 • XMP
 • JEITA
 • DCF
 • Exif
 • JPEG
 • JFIF
 • Juggling Standards
 • توسعه دهنده چه کاری انجام می دهد؟
 • معرفی WIC
 • کلاس های متادیتا Key WPF
 • BitmapDecoder
 • Bitmap Cache Option
 • BitmapFrame
 • BitmapMetadata
 • کوئری های متادیتا
 • نحوه یافتن مسیر کوئری
 • کد - استفاده از کوئری
 • کد - یافتن تمامی متادیتا
 • نوشتن متادیتا
 • مرور و نتیجه
Managing Image File Metadata Publisher:WintellectNOW Author:Tom Marshall Duration:00:35:33

Image file handling is not just about pixels. Today's image files can contain a tremendous amount of data. Developers of applications that rely on images are expected to understand metadata from the perspective of the photographer as well as to understand all the technical details. In this video, we'll cover both angles. We'll talk about how metadata is used and why it's important. We'll sort out the multitude of metadata standards and get into the details of reading and writing metadata. Along the way, we'll uncover some serious problems with managing image file metadata and take a close look at the solutions.
00:00:00 - Introduction
00:01:20 - Does it Really Matter?
00:04:32 - Embedded Metadata Introduced
00:05:07 - Metadata Samples in Apps
00:06:06 - Make Your Own Standard
00:06:39 - IPTC
00:07:57 - TIFF IRB
00:08:26 - XMP
00:08:55 - JEITA
00:09:44 - DCF
00:10:10 - Exif
00:11:45 - JPEG
00:12:10 - JFIF
00:13:22 - Juggling Standards
00:15:19 - What's a Dev to do?
00:16:07 - Introducing WIC
00:17:57 - Key WPF Metadata Classes
00:18:10 - BitmapDecoder
00:19:05 - Bitmap Cache Option
00:19:20 - BitmapFrame
00:19:55 - BitmapMetadata
00:20:37 - Metadata Queries
00:21:12 - How to Find a Query Path
00:25:14 - Code - Using a Query
00:26:01 - Code - Finding ALL the Metadata
00:30:18 - Writing Metadata
00:34:40 - Review and Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 114.0MB WintellectNOW Managing Image File Metadata_git.ir.mp4
captcha