پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت طرح بندی در Xamarin.iOS

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش زامارین ، آموزش های WintellectNOW ، برنامه نویسی موبایل

اکثر اپلیکیشن ها می خواهند بر روی تمام تغییرات دستگاه های iOS اجرا شوند و در هر جهت ممکن عالی به نظر برسند. در این دوره با  ویژگی های iOS و Xamarin، بررسی سازگاری اپلیکیشن ها در  iPhone، iPhone 5 و iPad و همچنینی مدیریت تغییرات محیطی که بر روی ابعاد صفحه نمایش تاثیر می گذارد آنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مدیریت سایزهای صفحه نمایش
 • ساخت Universal Application
 • پشتیبانی از iPhone 5
 • مدیریت جهت
 • انواع جهت
 • اعلان تنظیمات جهت ها
 • برنامه نویسی تنظیمات جهت ها
 • کنترل چرخش در view
 • جهت گیری های ترجیحی
 • مشخص کردن جهت ها
 • نظارت UI Orientation
 • جهت گیری دستگاه
 • نظارت جهت گیری دستگاه
 • جهت گیری (نسخه ی نمایشی)
 • تنظیم طرح بندی
 • Springs و Struts
 • ماسک های به طور خودکار اندازه گیری شده
 • خلاصه
Managing Layout in Xamarin.iOS Publisher:WintellectNOW Author:Mark Smith Duration:01:35:58

Most apps will want to run on all variations of iOS devices and look great in every possible orientation. In this session, we examine the features of iOS and Xamarin designed to help your application scale correctly between an iPhone, iPhone 5, and iPad device as well as handle environmental changes which affect your screen dimensions, such as changes in the device orientation.
00:00:00 - Introduction
00:00:42 - Managing Screen Sizes
00:02:22 - Building a Universal Application
00:03:01 - Supporting the iPhone 5
00:04:15 - Universal Applications (Demo)
00:35:03 - Managing Orientation
00:35:51 - Orientation Types
00:37:50 - Declaratively Setting orientations
00:38:23 - Programmatically setting orientations
00:38:48 - Controlling rotation on a view basis
00:40:24 - Preferred Orientations
00:41:12 - Determining Orientation
00:41:37 - Monitoring UI Orientation
00:41:57 - Device Orientation
00:42:08 - Monitoring Device Orientation
00:42:15 - Orientation (Demo)
01:18:36 - Declarative Layout Adjustment
01:19:08 - Springs and Struts
01:21:42 - Auto-Sizing Masks
01:22:13 - Springs and Struts (Demo)
01:35:03 - Summary

پیشنهاد فرادرس

captcha