اکثر اپلیکیشن ها می خواهند بر روی تمام تغییرات دستگاه های iOS اجرا شوند و در هر جهت ممکن عالی به نظر برسند. در این دوره با  ویژگی های iOS و Xamarin، بررسی سازگاری اپلیکیشن ها در  iPhone، iPhone 5 و iPad و همچنینی مدیریت تغییرات محیطی که بر روی ابعاد صفحه نمایش تاثیر می گذارد آنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مدیریت سایزهای صفحه نمایش
 • ساخت Universal Application
 • پشتیبانی از iPhone 5
 • مدیریت جهت
 • انواع جهت
 • اعلان تنظیمات جهت ها
 • برنامه نویسی تنظیمات جهت ها
 • کنترل چرخش در view
 • جهت گیری های ترجیحی
 • مشخص کردن جهت ها
 • نظارت UI Orientation
 • جهت گیری دستگاه
 • نظارت جهت گیری دستگاه
 • جهت گیری (نسخه ی نمایشی)
 • تنظیم طرح بندی
 • Springs و Struts
 • ماسک های به طور خودکار اندازه گیری شده
 • خلاصه