NET Core. یک پلتفرم چندسکویی، متن باز و ماژولار دات نت می باشد که برای ایجاد سرویس ها و اپلیکیشن ها مدرن که در ویندوز، macOS و لینوکس اجرا می شود ساخته شده است. در این دوره با مبانی NET Core.، تعریف و نحوه ارتباط آن با کتابخانه استاندارد دات نت، نحوه ساخت و استقرار اپلیکیشن NET Core. و کلاس های کتابخانه، نحوه استفاده از بسته های NuGet با NET Core. و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • دات نت چیست؟
 • کتابخانه استاندارد دات نت
 • NET Core. چیست؟
 • پروژه های NET Core.
 • dotnet.exe
 • ایجاد و ذخیره ی مجدد NET Core Console App.
 • ایجاد کتابخانه کلاس NET Core.
 • ایجاد اپلیکیشن های NET Core. با Visual Studio
 • بسته های NuGet
 • NuGet Metapackages
 • ایجاد و استفاده از کتابخانه استاندارد دات نت
 • استقرار
 • (Framework Dependent Deployment (FDD با استفاده از خط فرمان
 • (Self-Contained Deployment (SCD
 • FDD با استفاده از Visual Studio
 • SCD با استفاده از Visual Studio