پیشنهاد فرادرس

آموزش Memory Profiling با Visual Studio Profiler

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، ویژوال استودیو

هرچقدر بهتر مموری دات نت خود را کنترل کنید، اپلیکیشن شما سریعتر اجرا می شود. در این دوره با Visual Studio profiler و نحوه حل مشکلات بالقوه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه و برنامه برای پروفایل
 • نمونه گیری الگوریتم پروفایل
 • Instrumentation Algorithmic Profiling
 • راهنمایی، مارک ها، فیلتر ها و گزارش های تحلیلی
 • راه اندازی Memory Profiling
 • مقایسه نمونه گیری در مقابل Instrumentation Memory Collection
 • نگاهی به مسئله اول
 • مقایسه کارایی اجرا و جستجوی دومین مسئله
 • اعتبارسنجی دومین مسئله ثابت شد و جستجوی سومین مسئله
 • اعتبارسنجی کارایی
 • نتیجه
Memory Profiling with the Visual Studio Profiler Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:55:15

In this long, PowerPoint-free session we go through a real world code based and do the type of profiling that will solve 95% of your performance problems: memory profiling. The better you control your .NET memory, the faster your application will perform. This is an in-depth session that works through many aspects of using the Visual Studio profiler and shows how to approach potential problems. You’ll see what works and what doesn’t work along with ways to analyze the data to ensure you are actually making improvements to the code.
00:00:00 - Introduction and the Program to Profile
00:02:02 - Sampling Algorithmic Profiling
00:06:15 - Instrumentation Algorithmic Profiling
00:15:00 - Guidance, Marks, Filters, and Analyzed Reports
00:22:20 - Setting Up Memory Profiling
00:23:19 - Comparing/Contrasting Sampling vs. Instrumentation Memory Collection
00:26:01 - Looking for the First Issue
00:34:40 - Comparing Performance Runs and looking for the Second Issue
00:41:15 - Validating Second Issue is Fixed and Looking for the Third Issue
00:50:50 - Validating That Performance Improved
00:54:17 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha