هرچقدر بهتر مموری دات نت خود را کنترل کنید، اپلیکیشن شما سریعتر اجرا می شود. در این دوره با Visual Studio profiler و نحوه حل مشکلات بالقوه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه و برنامه برای پروفایل
 • نمونه گیری الگوریتم پروفایل
 • Instrumentation Algorithmic Profiling
 • راهنمایی، مارک ها، فیلتر ها و گزارش های تحلیلی
 • راه اندازی Memory Profiling
 • مقایسه نمونه گیری در مقابل Instrumentation Memory Collection
 • نگاهی به مسئله اول
 • مقایسه کارایی اجرا و جستجوی دومین مسئله
 • اعتبارسنجی دومین مسئله ثابت شد و جستجوی سومین مسئله
 • اعتبارسنجی کارایی
 • نتیجه