پیشنهاد فرادرس

آموزش مبانی Microsoft Azure Cloud Service

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش Azure

Microsoft Azure Cloud Service یک PaaS مایکروسافت است.در این دوره با نحوه ایجاد اپلیکیشن، استقرار و مدیریت ان با Windows Azure datacenter، استفاده از Compute Emulator برای تست و اشکال زدایی، مدیریت چرخه عمر ماشین مجازی و نحوه پیکربندی VMs  با استفاده از ماژول های ایمپورت و وظایف راه اندازی، و نقطه ورود نقش برنامه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ایجاد پروژه Visual Studio Cloud
 • پیکربندی VMs' OS و Instances
 • پیکربندی IIS، VM Size و Billing
 • استقرار Cloud Service
 • Compute Emulator
 • اشکال زدایی با Compute Emulator
 • مدیریت طول عمر نقش
 • وارد کردن ماژول ها
 • وظایف راه اندازی
 • در کجا Role Code اجرا می شود؟
 • پیاده سازی پیش فرض RoleEntryPoint
 • عیب یابی Role Recycling
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Microsoft Azure Cloud Service Fundamentals Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:01:03:51

Microsoft Azure Cloud Service is Microsoft’s Platform as a Service (PaaS) offering. This video describes how to create your own app and then deploy and manage it within a Windows Azure datacenter. We’ll talk about billing, using the Compute Emulator for free testing and debugging. Then, we’ll talk about managing the virtual machines’ lifetime including how to configure the VMs using import modules and startup tasks, and your app role entry point.
00:05:21 - Creating a Visual Studio Cloud Project (Demo)
00:09:53 - Configuring VMs' OS and Instances
00:13:34 - Configuring IIS, VM Size and Billing
00:18:58 - Deploying a Cloud Service
00:23:36 - The Compute Emulator
00:28:10 - Debugging with the Compute Emulator (Demo)
00:33:17 - Role Lifetime Management
00:38:27 - Import Modules
00:42:16 - Startup Tasks
00:45:27 - Where your Role Code Runs
00:55:59 - RoleEntryPoint's Default Implementation
00:59:19 - Troubleshooting Role Recycling

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 205.0MB WintellectNOW Microsoft Azure Cloud Service Fundamentals_git.ir.mp4