صف ها در Microsoft Azure یک مکانیزم غیرهمزمان، یکپارچه، cross-process/machine message-delivery را فراهم می کند که معمولا برای انتقال گردش کار از یک دستگاه به دستگاه دیگر استفاده می شود. در این دوره با نحوه استفاده از کتابخانه کلاینت دات نت برای ایمن سازی و دستکاری پیام های صف، دستورالعمل ها و بهترین شیوه ها برای ایجاد و پردازش پیام ها جهت ایجاد برنامه های سریع و باکیفیت، مفاهیم مهم صف از جمله نحوه تاخیر پردازش پیام، به روز رسانی پیام و همچنین پاسخ دادن به خرابی های دستگاه هنگام پردازش پیام ها برای اطمینان از از دست نرفتن پیام آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • معماری Reference Service
  • ساختار ذخیره صف
  • دسترسی به صف از طریق URL
  • صف ها چگونه پیام ها را مدیریت می کنند؟
  • مبانی صف
  • SafeDeleteMessage
  • ویژگی های صف