پیشنهاد فرادرس

آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure - صف ها

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، آموزش Azure

صف ها در Microsoft Azure یک مکانیزم غیرهمزمان، یکپارچه، cross-process/machine message-delivery را فراهم می کند که معمولا برای انتقال گردش کار از یک دستگاه به دستگاه دیگر استفاده می شود. در این دوره با نحوه استفاده از کتابخانه کلاینت دات نت برای ایمن سازی و دستکاری پیام های صف، دستورالعمل ها و بهترین شیوه ها برای ایجاد و پردازش پیام ها جهت ایجاد برنامه های سریع و باکیفیت، مفاهیم مهم صف از جمله نحوه تاخیر پردازش پیام، به روز رسانی پیام و همچنین پاسخ دادن به خرابی های دستگاه هنگام پردازش پیام ها برای اطمینان از از دست نرفتن پیام آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • معماری Reference Service
  • ساختار ذخیره صف
  • دسترسی به صف از طریق URL
  • صف ها چگونه پیام ها را مدیریت می کنند؟
  • مبانی صف
  • SafeDeleteMessage
  • ویژگی های صف
Microsoft Azure Storage: Queues Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:01:48:31

Microsoft Azure queues provide a reliable, asynchronous, cross-process/machine message-delivery mechanism typically used to pass workflow from one machine to another. This video explains how to use the .NET client library to secure and manipulate queue messages. It also shows guidelines and best practices for how to create and process messages in order to build fast and reliable applications. The video introduces many important queue concepts, including how to postpone message processing, update message visibility, and respond to machine failures when processing messages ensure that the message is not lost.
00:00:00 - Introduction
00:04:45 - Reference Service Architecture
00:11:12 - Queue Storage Structure
00:11:51 - Accessing a Queue via URL
00:12:54 - How Queues Manage Messages
00:24:40 - Queue Basics (Demo)
00:40:32 - SafeDeleteMessage
00:44:21 - Additional Queue Features

پیشنهاد فرادرس

captcha