Microsoft Azure Data Storage یک سرویس اینترنتی است که برای ذخیره و بازیابی داده ها استفاده می شود. این ویدئو یک مرور کلی از این سرویس، صورتحساب، تکثیر آن و سه نوع انتزاع داده ای (حباب ها، جداول و صف ها) ارائه می دهد. توسعه دهندگان در مورد کتابخانه کلاینت دات نت یاد می گیرند که کدنویسی را برای دسترسی به سرویس ساده می کند و نحوه استفاده از شبیه ساز ذخیره سازی Azure SDK برای تست سریع و رایگان از کد را می آموزند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • ذخیره سازی در سه راه انجام می شود
  • 3 نوع داده انتزاعی
  • حساب ها و اشتراک ها
  • شبیه ساز ذخیره سازی
  • معرفی کتابخانه کلاینت ذخیره سازی .NET
  • پایانه های حساب ذخیره سازی (نسخه ی نمایشی)