جدول Microsoft Azure یک مجموعه غیررابطه ای، NoSQL مانند، مقیاس پذیر، توزیع شده می باشد که از کاربران، سفارشات، نمرات بازی ها و غیره نگهداری می کند. در این دوره با نحوه استفاده از کتابخانه کلاینت دات نت برای ایمن سازی و دستکاری جداول آشنا می شوید. همچنین دستورالعمل ها و بهترین شیوه ها را جهت نحوه ساخت و دسترسی به یک جدول برای ساخت برنامه های مقیاس پذیر نشان می دهد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ساختار ذخیره سازی جدول
 • دسترسی به یک جدول از طریق URL
 • اعضای جدول
 • تجسم اعضای جدول
 • ATOM Feed از طریق سیم
 • مبانی جدول (نسخه ی نمایشی)
 • نسخه بندی و به روز رسانی اعضای جدول
 • الگوی تقسیم خوش بینانه (نسخه ی نمایشی)
 • آخرین بروز رسانی الگو (نسخه ی نمایشی)
 • کوئری ها و URL های جداول
 • کوئری های بخش شده
 • اهمیت کلید های پارتیشن
 • انتخاب کلید پارتیشن بحرانی است
 • معاملات Entity Group
 • معاملات Entity Group (نسخه ی نمایشی)