مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Microsoft Cognitive Services - پروژه Wollongong

دسته بندی ها: آموزش هوش مصنوعی (AI) ، آموزش های WintellectNOW

آیا برای شما مهم است که چندین سینما، کافه، تئاتر، پارک و سایر موسسات در این نزدیکی وجود دارد؟ اگر چنین است، پروژه Wollongong برای شما مناسب است. این پروژه با بهره گیری از هوش مصنوعی تا محل مورد نظر را بر اساس تعداد امکانات، نزدیکی به توقف حمل و نقل عمومی یا معیارهای دیگر که تعیین می کنید پیدا کند. در این دوره با نحوه کار با Wollongong و ادغام ان با Bing Maps برای ایجاد تجربه کاربری درجه اول آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • استفاده از پروژه Wollongong
 • مفاهیم پروژه Wollongong
 • مدیریت سرویس
 • اشتراک در سرویس پروژه Wollongong (نسخه ی نمایشی)
 • اصطلاح شناسی پروژه Wollongong
 • Isocrones
 • حالت مسیر
 • مسیر جلوگیری می کند
 • دسته بندی ها
 • Bing Maps NavJoin API
 • کار با NavJoin API
 • سرویس های Bing Map
 • API های اضافی
 • ادغام با Bing Map Services
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Microsoft Cognitive Services: Project Wollongong Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:43:27

Does it matter to you how many cinemas, bars, theaters, parks, and other establishments are nearby? If so, Project Wollongong is right for you. It uses AI to score the attractiveness of a location based on the number of amenities, proximity to public transit stops, or other criteria that you set. Learn how to put Wollongong to work in your apps and integrate it with Bing Maps to provide a first-rate user experience.
00:00:00 - Introduction
00:01:00 - Microsoft Cognitive Services
00:01:59 - Agenda
00:03:21 - Using Project Wollongong
00:04:17 - Project Wollongong Concepts
00:05:19 - Service Management
00:06:20 - Subscribing to the Project Wollongong Service (Demo)
00:07:57 - Project Wollongong Terminology
00:08:34 - Isocrones
00:09:46 - Route Mode
00:10:33 - Route Avoids
00:11:13 - Categories
00:12:04 - Bing Maps NavJoin API
00:13:33 - Working with the NavJoin API (Demo)
00:30:42 - Bing Map Services
00:31:25 - Additional APIs
00:32:34 - Integrating with Bing Map Services (Demo)
00:41:50 - Next Steps

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس