پیشنهاد فرادرس

آموزش Microsoft Fakes

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار ، آموزش ASP.NET MVC

Microsoft Fakes یک ابزار است که به شما کمک می کند تا کد را از وابستگی های آن در تست های واحد خود جدا کنید. در این دوره با نحوه استفاده از آن جهت تست اپلیکیشن ASP.NET MVC با استفاده از Stubs و Shims برای سناریوهای تست مشترک، از جمله تست کامپونت ها با وابستگی به متدهای استاتیک یا کلاس های مهر و موم شده که قبلا نمی توانستند جدا شوند آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • تست واحد و جداسازی
 • Microsoft Fakes
 • Stubs
 • Shims
 • معرفی Fakes در پروژه ASP.NET MVC
 • توسعه مبتنی بر تست
 • Stub و پیکربندی متدها
 • Stubs و پیکربندی خواص
 • Stubs و رویدادها
 • Shims و کلاس های مهر و موم شده
 • Shims و اعضای استاتیک
 • Diagnostics و Test Runner
 • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Microsoft Fakes Publisher:WintellectNOW Author:Dave Baskin Duration:00:33:27

Microsoft Fakes is a tool that helps you to isolate code from its dependencies within your unit tests. Learn how to use it to test an ASP.NET MVC application by using Stubs and Shims to address common testing scenarios, including testing components with dependencies on static methods or sealed classes that previously couldn’t be isolated.
00:00:00 - Introduction
00:00:30 - Unit Testing and Isolation
00:03:02 - About Microsoft Fakes
00:03:51 - Stubs
00:05:07 - Shims
00:06:20 - Introducing Fakes into an ASP.NET MVC Project
00:09:26 - Test Driven Development
00:10:05 - Stub and Configuring Methods
00:15:58 - Stubs and Configuring Properties
00:18:28 - Stubs and Events
00:25:54 - Shims and Sealed Classes
00:29:55 - Shims and Static Members
00:31:44 - Diagnostics and Test Runner
00:32:59 - Summary

پیشنهاد فرادرس