پیشنهاد فرادرس

آشنایی با اصلاح داده در SQL

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های WintellectNOW ، علم داده (Data Science) ، آموزش SQL ، دسترسی به داده

توانایی نوشتن کوئری ها امری مهم است اما در برخی مواقع نیاز دارید تا تغییراتی را در داده اعمال کنید. در این دوره با جزئیات قراردادن، به روز رسانی و حذف داده آشنا می شوید. همچنین استفاده از MERGE را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

  • مقدمه و بررسی دوره
  • اصلاح داده
  • INSERT (قراردادن)
  • UPDATE (به روز رسانی)
  • DELETE (حذف)
  • تعریف انتخاب
  • تعریف قرار دادن
  • MERGE
  • خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Modifying Data Publisher:WintellectNOW Author:Mark Dunn Duration:00:53:05

Being able to write queries is cool, but at some point you need to make changes to data. In this lesson, we delve into the details of inserting, updating, and deleting data. We go from simple to complex examples that use subqueries and joins and wrap up by learning to use MERGE.
00:00:00 - Introduction and Agenda
00:01:49 - Modifying Data (Demo)
00:02:26 - INSERT
00:09:31 - UPDATE
00:22:51 - DELETE
00:27:55 - SELECT INTO
00:35:07 - INSERT INTO
00:39:50 - MERGE
00:51:52 - Summary

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 245.0MB WintellectNOW Modifying Data_git.ir.mp4