در این دوره با ماژول ها در جاوااسکریپت، ES2015، تعریف و نحوه کارکرد آنها، CommonJS، اکسپورت و ایمپورت ماژول، transpiler های مانند Babel و TypeScript آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مرور دوره
 • ماژول های CommonJS
 • اکسپلور ماژول های CommonJS
 • ماژول های ES2015
 • ماژول های ES2015 با Rollup
 • Named Exporting and Importing
 • اکسپورت ها و ایمپورت های پیش فرض
 • استفاده از اکسپورت ها و ایمپورت های پیش فرض
 • ماژول های ES2015 با Babel
 • ماژول های ES2015 با TypeScript
 • ماژول های ES2015 با Webpack
 • نتیجه