پیشنهاد فرادرس

آموزش NET Standard. 

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، دات نت

در این دوره با استاندارد دات نت آشنا شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • تاریخچه دات نت
  • کتابخانه های کلاس قابل حمل
  • فریمورک های Current .NET
  • کتابخانه NET Standard.
  • Version Mappings
  • NET APIs.
  • ایجاد کتابخانه ساده NET Standard.
  • NET Standard 2.0.
  • منابع و لینک ها
.NET Standard for Mere Mortals Publisher:WintellectNOW Author:Jeff Fritz Duration:00:38:04

Trying to wrap your head around .NET Standard? You're not alone. Get the inside scoop on this emerging standard and learn how it will unify the various .NET platforms from Microsoft PM Jeff Fritz.
00:00:00 - Introduction
00:00:30 - A Short History of .NET
00:03:40 - Portable Class Libraries
00:07:24 - Current .NET Frameworks
00:10:15 - The .NET Standard Library
00:14:35 - Version Mappings
00:21:49 - .NET APIs
00:25:07 - Build a Simple .NET Standard Library (Demo)
00:32:12 - Looking Forward: .NET Standard 2.0
00:36:40 - Resources and Links

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 168.0MB WintellectNOW .NET Standard for Mere Mortals_git.ir.mp4
captcha