مجموعه WebSchedule در NetAdvantage شامل مجموعه ای از کنترل ها برای ایجاد زمانبندی و قرار دادن UI ها می شود: WebScheduleInfo، WebCalendarView، WebDayView و WebMonthView، به علاوه WebScheduleSqlProvider و سایر کنترل های ارائه دهنده.

سرفصل:

  • مقدمه
  •  WebSchedule Suite
  • WebScheduleInfo
  • ارائه دهنده داده
  • WebCalendarView
  • WebDayView
  • WebMonthView
  • پایگاه های داده
  • WebSchedule