کنترل WebChart سبب ایجاد نمودارها در صفحات وب ASP.NET می شوند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • معرفی ایجاد نمودار
 • انواع نمودار
 • منابع داده
 • Chart Wizard
 • پیکربندی نمودار
 • پیش تنظیمات
 • زیبایی شناسی
 • مبانی WebChart
 • طراحی لایه ای
 • لایه های سفارشی
 • ایجاد لایه های سفارشی
 • SceneGraph
 • FillSceneGraph
 • افزودن لایه های سفارشی
 • سفارش سازی لایه های نمودار
 • IRenderLabel
 • تکنیک های پیشرفته نمودار