در این دوره اولین ماژول، اصول اولیه برای NetAdvantage برای فرم های ویندوز از جمله نحوه نصب محصول، مواردی که با نصب همراه است، نحوه نصب نمونه ها و اسناد (که جدا از نصب محصول است)، و نحوه ارتقاء آن را شامل می شود. این دوره 10 قسمت دارد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • نصب NetAdvantage برای Windows Forms
  • نمونه ها و مستندات
  • Forums و Knowledge Base
  • ارتقا Utility/Add-in