تبلیغات

آموزش NetAdvantage برای WinForms - قسمت 5 - نمودار

دسته بندی ها: الگوریتم و فلوچارت ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره با کنترل UltraChart آشنا می شوید. همچنین اصول کنترل، از جمله انواع نمودار ها و انواع داده هایی که می توانید استفاده کنید، لایه ها، شکل های نمودار، سفارشی کردن برچسب ها با رابط IRenderLabel و موارد دیگر را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • شرح آزمایش
 • UltraChart - معرفی نمودار
 • UltraChart - انواع داده
 •  UltraChart DataSources
 • UltraChart  Chart Wizard
 • UltraChart - پیکربندی نمودار
 • پیش تنظیمات UltraChart
 • زیبایی UltraChart
 • آزمایش 1: تکنیک های نمودار اولیه
 • UltraChart طراحی لایه ای
 •  UltraChart لایه های سفارشی
 • UltraChart ایجاد لایه های سفارشی
 • UltraChart  The SceneGraph
 • UltraChart FillSceneGraph
 • UltraChart افزودن لایه های سفارشی
 • UltraChart سفارش سازی لایه های نمودار
 • UltraChart IRenderLabel
 • آزمایش 2: تکنیک های پیشرفته ایجاد نمودار
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
NetAdvantage for WinForms, Part 5: Charting Publisher:WintellectNOW Author:Infragistics Infragistics Duration:00:28:34

The subject of part 5 in this series is the UltraChart control. You’ll start by learning the basics of the control, including chart types and the different types of data that can be used. You'll then drill deeper and learn about layers, chart shapes, customizing labels with the IRenderLabel interface, and more.
00:00:00 - Introduction
00:00:35 - Lab Descriptions
00:00:42 - UltraChart – Introduction to Charting
00:01:19 - UltraChart – Chart Types
00:01:37 - UltraChart – DataSources
00:02:03 - UltraChart – Chart Wizard
00:02:46 - UltraChart – Configuring the Chart
00:03:39 - UltraChart – Presets
00:03:52 - UltraChart – Aesthetics
00:04:28 - Lab 1: Basic Charting Techniques (Demo)
00:11:48 - UltraChart – Layered Design
00:12:06 - UltraChart – Custom Layers
00:12:25 - UltraChart – Creating Custom Layers
00:12:35 - UltraChart – The SceneGraph
00:12:51 - UltraChart – FillSceneGraph
00:13:10 - UltraChart – Adding Custom Layers
00:13:48 - UltraChart – Customizing Chart Layers
00:14:15 - UltraChart – IRenderLabel
00:15:08 - Lab 2: Advanced Charting Techniques (Demo)

پیشنهاد فرادرس