در این دوره با کنترل UltraChart آشنا می شوید. همچنین اصول کنترل، از جمله انواع نمودار ها و انواع داده هایی که می توانید استفاده کنید، لایه ها، شکل های نمودار، سفارشی کردن برچسب ها با رابط IRenderLabel و موارد دیگر را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • شرح آزمایش
 • UltraChart – معرفی نمودار
 • UltraChart – انواع داده
 •  UltraChart DataSources
 • UltraChart  Chart Wizard
 • UltraChart – پیکربندی نمودار
 • پیش تنظیمات UltraChart
 • زیبایی UltraChart
 • آزمایش 1: تکنیک های نمودار اولیه
 • UltraChart طراحی لایه ای
 •  UltraChart لایه های سفارشی
 • UltraChart ایجاد لایه های سفارشی
 • UltraChart  The SceneGraph
 • UltraChart FillSceneGraph
 • UltraChart افزودن لایه های سفارشی
 • UltraChart سفارش سازی لایه های نمودار
 • UltraChart IRenderLabel
 • آزمایش 2: تکنیک های پیشرفته ایجاد نمودار