در این دوره با نحوه استفاده از NetAdvantage برای WPF جهت ایجاد گزارشات، ارائه پشتیبانی از چاپ، اکسپورت کردن داده، پیاده سازی print preview و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مباحث دوره
  • آزمایش ها
  • NetAdvantage WPF Reporting
  • درباره Reporting
  • ایجاد ریپورت های سفارشی
  • استفاده از ویژگی های Reporting