در این دوره با اصول ایمن سازی شبکه آشنا می شوید. همچنین نحوه قفل کردن آن شبکه های شرکتی را با استفاده از Windows Firewall، IPSec و دیگر ابزارهای موجود در بازار که به راحتی برای مدیران شبکه در دسترس هستند را می آموزید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مباحث دوره
  • نحوه کارکرد شبکه ها
  • TCP/IP Model
  • محاسبه ایمنی چیست؟
  • مراحل ایمن سازی شبکه
  • Windows Firewall
  • حفاظت از داده با رمزگذاری
  • رمزگذاری بسته ساده