پیشنهاد فرادرس

آموزش ورودی اشاره گر در Windows Store Apps

دسته بندی ها: آموزش ویندوز ، آموزش های WintellectNOW

آیا قصد ساخت رابط های لمسی بزرگ برای Windows Store Apps دارید؟ پس شما باید pointer API ویندوز 8 را فرا بگیرید که رابط کاربری مبتنی بر رویداد را در زیرسیستم ورودی فراهم می کند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • رویدادهای اشاره گر
  • Gesture Events
  • دستکاری رویدادها
  • قابلیت های ورودی دستگاه
  • نتیجه
Pointer Input in Windows Store Apps Publisher:WintellectNOW Author:Jeff Prosise Duration:00:42:46

Want to build great touch interfaces for your Windows Store apps? Interfaces that are equally at home with mice and other input devices? Then you need to learn about Windows 8's pointer API, which provides an event-based interface to the input subsystem.
00:00:00 - Introduction
00:01:02 - Pointer Events
00:09:30 - Pointer Events in Action (Demo)
00:15:48 - Gesture Events
00:19:16 - Gesture Events in Action (Demo)
00:22:44 - Manipulation Events
00:33:18 - Manipulation Events in Action (Demo)
00:39:44 - Input Device Capabilities
00:41:40 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha