آیا قصد ساخت رابط های لمسی بزرگ برای Windows Store Apps دارید؟ پس شما باید pointer API ویندوز 8 را فرا بگیرید که رابط کاربری مبتنی بر رویداد را در زیرسیستم ورودی فراهم می کند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • رویدادهای اشاره گر
  • Gesture Events
  • دستکاری رویدادها
  • قابلیت های ورودی دستگاه
  • نتیجه