در این دوره با PowerShell، کاربرد و اهمیت آن و نحوه کار با آن آشنا می شوید.

سرفصل:

  • PowerShell
  • چهار کلید اصلی
  • Pipeline
  • متغیرها
  • مقایسه ها
  • کنترل جریان
  • توابع و بلاک های اسکریپت
  • PowerShell
  • PowerShell 3.0 و اسکریپت ها