در این دوره با Release Management آشنا می شوید و نحوه نصب، پیکربندی و انتشار کد با استفاده از آن را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مرور دوره
 • الزامات نصب
 • نصب Release Management
 • پیکربندی
 • سرورها و محیط ها
 • مسیر Release
 • ابزارها و اکشن ها
 • تعریف ساخت
 • کامپوننت ها
 • قالب های Release