پیشنهاد فرادرس

آموزش Release Management برای Visual Studio 2013

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، ویژوال استودیو

در این دوره با Release Management آشنا می شوید و نحوه نصب، پیکربندی و انتشار کد با استفاده از آن را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مرور دوره
 • الزامات نصب
 • نصب Release Management
 • پیکربندی
 • سرورها و محیط ها
 • مسیر Release
 • ابزارها و اکشن ها
 • تعریف ساخت
 • کامپوننت ها
 • قالب های Release
Release Management for Visual Studio 2013 Publisher:WintellectNOW Author:Donovan Brown Duration:00:34:56

Release Management is the newest addition to the Visual Studio family.آ Release Management is generating a lot of interest and with that interest, lots of questions.آ In this video, Donovan Brown describes how to install, configure, and release code usingآ Release Management to achieve a true Continuous Deployment pipeline.
00:00:03 - Introduction
00:00:41 - Overview
00:02:35 - Installation Requirements
00:04:48 - Installing Release Management (Demo)
00:07:16 - Configuration
00:12:29 - Servers and Environments
00:16:07 - Release Paths
00:19:10 - Tools and Actions
00:19:59 - Tour of Application to Deploy
00:21:31 - Build Definition
00:23:29 - Components
00:26:31 - Release Templates
00:30:43 - Releases
00:33:48 - Trigger a Release from Build
00:34:37 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 120.0MB WintellectNOW Release Management for Visual Studio 2013_git.ir.mp4
captcha