پیشنهاد فرادرس

آموزش بازیابی داده از SharePoint با CSOM ،REST و JavaScript

دسته بندی ها: آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش شیرپوینت ، آموزش طراحی وب

این دوره  برخی از راه های خواندن داده ها را از لیست در SharePoint 2013 نشان می دهد. CSOM، یا مدل شیء سمت کلاینت، قابلیت های بیشتری نسبت به نسخه های قبلی خود دارد. REST با پروتکل OData در حال حاضر با استفاده از درخواست ساده HTTP، داده ها را بازیابی می کند. کتابخانه شیرپوینت جاوا اسکریپت (SP.JS) در هنگام ایجاد یک برنامه شیرپوینت استفاده می شود. با این سه ابزار، توسعه دهندگان با استفاده از داده های SharePoint می توانند از امکانات بسیاری برخوردار باشند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • پیش نیازها
  • بررسی
  • ایجاد اپلیکیشن Console برای استفاده از CSOM جهت خواندن لیست شیرپوینت
  • استفاده از CSOM برای بازیابی اطلاعات از لیست شیرپوینت
  • استفاده از REEST برای خواندن لیست شیرپوینت
  • استفاده از REEST برای بازیابی اطلاعات از لیست شیرپوینت
  • استفاده از جاوا اسکریپت برای خواندن لیست شیرپوینت
  • استفاده از جاوا اسکریپت برای بازیابی اطلاعات از لیست شیرپوینت
  • جمع بندی
Retrieving Data from SharePoint Using CSOM, REST, and JavaScript Publisher:WintellectNOW Author:Tom Kinser Duration:00:41:00

This video demonstrates some of the ways to read data from a list in SharePoint 2013. The CSOM, or Client-Side Object Model, has been enhanced with more capabilities than previous versions. REST with OData protocol now makes it easy to retrieve data using simple HTTP requests. The SharePoint JavaScript (SP.JS) library is available and already wired up when you build a SharePoint app. With just these three tools, developers enjoy many possibilities when it comes to working with SharePoint data.
00:00:00 - Introduction
00:01:53 - Prerequisites
00:03:10 - Agenda
00:04:24 - Create Console Application to Use CSOM to Read SharePoint List
00:06:33 - Use CSOM to Retrieve Data from SharePoint List (Demo)
00:12:58 - Use REST to Read SharePoint List
00:17:34 - Use REST to Retrieve Data from SharePoint List (Demo)
00:24:56 - Use JavaScript to Read SharePoint List
00:29:32 - Use JavaScript to Retrieve Data from SharePoint List (Demo)
00:40:07 - Just in Case

پیشنهاد فرادرس

captcha