این دوره  برخی از راه های خواندن داده ها را از لیست در SharePoint 2013 نشان می دهد. CSOM، یا مدل شیء سمت کلاینت، قابلیت های بیشتری نسبت به نسخه های قبلی خود دارد. REST با پروتکل OData در حال حاضر با استفاده از درخواست ساده HTTP، داده ها را بازیابی می کند. کتابخانه شیرپوینت جاوا اسکریپت (SP.JS) در هنگام ایجاد یک برنامه شیرپوینت استفاده می شود. با این سه ابزار، توسعه دهندگان با استفاده از داده های SharePoint می توانند از امکانات بسیاری برخوردار باشند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • پیش نیازها
  • بررسی
  • ایجاد اپلیکیشن Console برای استفاده از CSOM جهت خواندن لیست شیرپوینت
  • استفاده از CSOM برای بازیابی اطلاعات از لیست شیرپوینت
  • استفاده از REEST برای خواندن لیست شیرپوینت
  • استفاده از REEST برای بازیابی اطلاعات از لیست شیرپوینت
  • استفاده از جاوا اسکریپت برای خواندن لیست شیرپوینت
  • استفاده از جاوا اسکریپت برای بازیابی اطلاعات از لیست شیرپوینت
  • جمع بندی