در این دوره با اپلیکیشن ++native C، زبان اسمبلی و استفاده از آن و Visual Studio Disassembly، نحوه جستجو کردن پارامترها در توابع و روش ها، نحوه دستیابی پشته به صورت دستی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • گزینه Load DLL Exports و فرمت فایل اجرایی قابل حمل را بارگذاری کنید
 • ناوبری Disassembly Window
 • جستجو کردن پارامترهای 32 بیتی در پشته
 • جستجو کردن پارامترهای 64 بیتی در پشته
 • کار با پشته به طور دستی برای برای 32 بیت و 64 بیتی
 • پشته 32 بیتی با EBP
 • اولین نمونه 32 بیتی Reverse Engineering
 • اولین نمونه 64 بیتی Reverse Engineering
 • بهینه سازی پروفایل
 • دومین نمونه  Reverse Engineering
 • مطالعات بیشتر
 • نتیجه گیری