در این دوره با جزئیاتی درباره ایمن سازی Windows Servers بر اساس نقش هایی که در شبکه سطح دامنه ویندوز ایفا می کند آشنا می شوید. همچنین نحوه شناسایی خطرات و هزینه های امنیتی سرور، بهترین شیوه ها برای مقابله با این خطرات، نصب Windows Server Core و مدیریت از راه دور و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مرور مباحث دوره
  • شناسایی خطرات و هزینه های امنیتی سرور
  • بهترین تمرینات برای افزایش امنیت سرور
  • ایمن سازی سرورهای فایل و چاپ
  • ایمن سازی سرورهای زیرساخت
  • ایمن سازی اپلیکیشن و سرورهای پایگاه داده
  • استفاده از Windows Server Core برای افزایش امنیت
  • استفاده از Windows Server Core