پیشنهاد فرادرس

آموزش ایمن سازی سرورها

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش ویندوز سرور

در این دوره با جزئیاتی درباره ایمن سازی Windows Servers بر اساس نقش هایی که در شبکه سطح دامنه ویندوز ایفا می کند آشنا می شوید. همچنین نحوه شناسایی خطرات و هزینه های امنیتی سرور، بهترین شیوه ها برای مقابله با این خطرات، نصب Windows Server Core و مدیریت از راه دور و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مرور مباحث دوره
  • شناسایی خطرات و هزینه های امنیتی سرور
  • بهترین تمرینات برای افزایش امنیت سرور
  • ایمن سازی سرورهای فایل و چاپ
  • ایمن سازی سرورهای زیرساخت
  • ایمن سازی اپلیکیشن و سرورهای پایگاه داده
  • استفاده از Windows Server Core برای افزایش امنیت
  • استفاده از Windows Server Core
Securing Servers Publisher:WintellectNOW Author:Dave Franklyn Duration:01:09:23

Part 3 in our master class on IT security deals with details securing Windows Servers based on the roles they perform in a typical Windows domain-level network. You’ll learn how to identify server security risks and costs, about best practices for mitigating those risks, about Windows Server Core installation and remote administration, and much more. Lock down those servers – now!
00:00:00 - Introduction
00:00:43 - Overview of Table of Contents
00:03:54 - Identifying Security Risks and Costs for Servers
00:12:00 - Best Practices for Increasing Server Security
00:18:03 - Securing File and Print Servers (Demo)
00:36:30 - Securing Infrastructure Servers (Demo)
00:45:59 - Securing Application and Database Servers (Demo)
00:56:30 - Using Windows Server Core to Enhance Security
00:59:54 - Using Windows Server Core (Demo)

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 222.0MB WintellectNOW Securing Servers_git.ir.mp4
captcha