پیشنهاد فرادرس

آموزش Sequences در Python

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های WintellectNOW

Sequences یک مجموعه خاص می باشد که از طریق index عناصر قابل دسترسی هستند و و درک آنها برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای پایتون ضروری است. در این دوره tuples و لیست ها و API هایی که همراه آنها هستند را یاد بگیرید و با برنامه نویسی تابعی در پایتون آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • استفاده از Tuples
 • اکسپلور کردن Tuples
 • استفاده از لیست ها
 • ایجاد لیست ها
 • تغییر لیست ها
 • استفاده از Append، Insert، Remove، Pop، Clear
 • مرتب سازی آیتم های لیست
 • استفاده از مرتب سازی و Reverse
 • برنامه نویسی تابعی با لیست ها
 • استفاده از Map، فیلتر، Reduce
 • کار با Sequences
 • Slicing و For Loops
 • نتیجه
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز
Sequences in Python Publisher:WintellectNOW Author:Eric Greene Duration:00:51:08

Sequences are special kinds of collections in which elements are accessed via index, and understanding them is crucial to becoming a proficient Python programmer. Learn about tuples and lists and the APIs that accompany them, and learn about functional programming in Python.
00:00:00 - Introduction
00:04:16 - Using Tuples
00:05:45 - Exploring Tuples (Demo)
00:10:29 - Using Lists
00:12:22 - Creating Lists (Demo)
00:13:55 - Mutating Lists
00:15:22 - Using Append, Insert, Remove, Pop, and Clear (Demo)
00:18:22 - Ordering List Items
00:21:49 - Using Sort and Reverse (Demo)
00:28:03 - Functional Programming with Lists
00:33:08 - Using Map, Filter, and Reduce (Demo)
00:41:36 - Working with Sequences
00:46:07 - Slicing and For Loops (Demo)
00:49:48 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 189.0MB WintellectNOW Sequences in Python_git.ir.mp4