Sequences یک مجموعه خاص می باشد که از طریق index عناصر قابل دسترسی هستند و و درک آنها برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس حرفه ای پایتون ضروری است. در این دوره tuples و لیست ها و API هایی که همراه آنها هستند را یاد بگیرید و با برنامه نویسی تابعی در پایتون آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • استفاده از Tuples
 • اکسپلور کردن Tuples
 • استفاده از لیست ها
 • ایجاد لیست ها
 • تغییر لیست ها
 • استفاده از Append، Insert، Remove، Pop، Clear
 • مرتب سازی آیتم های لیست
 • استفاده از مرتب سازی و Reverse
 • برنامه نویسی تابعی با لیست ها
 • استفاده از Map، فیلتر، Reduce
 • کار با Sequences
 • Slicing و For Loops
 • نتیجه