SignalR از هاب ها برای انتقال پیام ها بین کلاینت ها و سرورها استفاده می کند. در این دوره با تعریف هاب و فریمورک SignalR آشنا می شوید و نحوه فراخوانی متدهای سرور از کلاینت، فراخوانی متدهای کلاینت از سرور، استفاده از وعده ها و تأخیر ها، مدیریت حالت اتصال، شناسایی خطاها و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • بررسی
 • متدها در سرور
 • Hub چیست؟
 • متدها در کلاینت
 • Transport Negotiation with .start()
 • فراخوانی متدهای سرور از کلاینت
 • بازگشت Types در متدهای هاب
 • فراخوانی متدهای کلاینت از سرور
 • Deferrals و Promises در Client
 • Hub Context
 • روش های مختلف صحبت با کلاینت از هاب
 • کار با چندین هاب
 • کار خارج از محدوده هاب
 • مدیریت اتصال
 • جمع بندی