SignalR یک تکنولوژی جدید است که باعث می شود ساخت اپلیکیشن های وب در زمان واقعی سریع و آسان شود. در این دوره با فریمورک SignalR و ساخت اپلیکیشن SignalR آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • تاریخچه وب
  • متدهایی برای ساخت اپلیکیشن های وب زمان واقعی
  • معرفی SignalR
  • ساخت اپلیکیشن SignalR
  • جمع بندی