هدف اکثر آموزش ها در مورد SignalR این است که endpoints را از یک برنامه ASP.NET میزبانی شده در IIS نمایش دهیم. با این حال، نه IIS و نه ASP.NET مورد نیاز است. در این ویدئو، شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک محیط خودجوش SignalR را راه اندازی کنید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • OWIN
  • چرا ASP.NET نه؟
  • بسته های خودمیزبان
  • ساخت یک برنامه SignalR خود میزبان (نسخه ی نمایشی)
  • خلاصه