MEAN Stack به همراه 4 تکنولوژی محبوب متن باز MongoDB، ExpressJS، AngularJS و Node توسعه تکراری و سریع اپلیکیشن های وب rich-client، مدرن و پشتیبانی شده از داده را فراهم می کند. این ویدیو، اولین  سری از چهار بخش آن، به طور خلاصه هر بخش فناوری را معرفی می کند و نحوه همکاری با یکدیگر را برای ایجاد یک پشته توسعه انعطاف پذیر و front-to-back برای وب مدرن توصیف می کند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • MEAN Stack چیست؟
  • چرا MEAN؟
  • Node
  • Express
  • MongoDB
  • AngularJS
  • لینک ها و مطالعات بیشتر