در این دوره با نحوه مدیریت در طول زمان موارد موردنیاز، طراحی، برنامه نویسی و تست آشنا می شوید تا طمینان حاصل کنید که هیچ مطلب گنگی در مورد الزامات عملکرد وجود ندارد.

سرفصل:

  • مقدمه و Actual در مقابل  Perceived
  • الزامات عملکرد و داده
  • ارزیابی
  • ارزیابی بلافاصله
  • در نظر داشتن عملکرد در زمان توسعه