در این دوره با Thread در ویندوز و دات نت آشنا می شوید. همچنین نحوه استفاده از Thread را برای ساخت اپلیکیشن های مقیاس پذیر، واکنش گرا و سریع را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

  • مقدمه
  • نحوه زمان بندی Threads در ویندوز
  • نگاه کلی به سیستم (دمو)
  • Thread Overhead (دمو)
  • Thread Scheduling
  • Thread
  • اولویت های  Thread
  • واکنش گرایی سیستم (دمو)
  • WinRT و Windows Store Apps