این دوره نحوه انجام مجموعه ای از عملیات را به عنوان یک واحد اتمی با استفاده از قفل های تطبیقی (Synchronization Locks) بررسی می کند. در طول سال ها، بسیاری از قفل ها برخی در ویندوز و برخی در خود دات نت معرفی شده اند. این دوره شما را با تکامل قفل های تطبیقی Thread  آشنا می سازد و نحوه بهبود عملکرد و استفاده از منابع سیستم را پوشش می دهد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Kernel Lock Era
 • System.Threading.WaitHandle
 • ایجاد و باز کردن آبجکت های Kernel
 • اپلیکیشن های Single-Instance
 • چند نمونه Media Player (دمو)
 • SimpleWaitLock
 • چرا Recursion  و مالکیت Thread بد است؟
 • جلوگیری از نیاز به Recursion  و مالکیت Thread
 •  Hybrid Lock Era
 • قفل های هیبریدی فریمورک دات نت
 • نحوه کارکرد قفل های هیبریدی
 • قفل های هیبریدی مانیتور
 • مشکلات مانیتور
 • Code Defensively با قفل خصوصی
 • Statement قفل سی شارپ
 • سرور غیر قابل مقیاس (دمو)
 • Asynchronous Lock Era
 • استفاده از متد SemaphoreSlim’s WaitAsync
 • سرور قابل مقیاس (دمو)
 • AsyncReaderWriterLock (دمو)
 • خلاصه