این دوره درباره thread synchronization می باشد و به برنامه نویسان ذهنیتی در خصوص آن ارائه می دهد تا چگونه از آن در اپلیکیشن های خود استفاده کنند. علاوه بر این این دوره مدل حافظه CLR، بهینه سازی کامپایلر / CPU، و چگونگی تاثیر آن بر اپلیکیشن multi-threaded را پوشش می دهد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • کتابخانه های کلاس و امنیت Thread
 • مباحث دوره
 • مشکلات بهینه سازی کامپایلر
 • یکی دیگر از مشکلات بهینه سازی کامپایلر
 • متدهای Volatile
 • غیر فعال سازی بهینه سازی کامپایلر
 • نحوه غیر فعال سازی بهینه سازی کامپایلر با متدهای Volatile
 • کلیدواژه Volatile سی شارپ
 • جلوگیری از کلیدواژه Volatile سی شارپ
 • متدهای Interlocked
 • نحوه استفاده از متدهای Interlocked
 • الگو هر عملیات Interlocked
 • Spin Locks