Tile و Toast برنامه نویسان را قادر می سازد تا اپلیکیشن های Windows Store خود را برندسازی کنند و اطلاعاتی را بدون اجرای اپلیکیشن در اختیار کاربر قرار دهند، به طوریکه گویی اپلیکیشن در حال اجرا است. در این دوره با نوتیفیکیشن های Tile و Toast آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • مشخص کردن اطلاعات Tile در Package Manifest File
 • XML Payloads نوتیفیکیشن Tile
 • 4 تکنیک به روز رسانی
 • مبانی Tile و Badge (دمو)
 • نوتیفیکیشن های دوره ای Tile
 • Tile ثانویه
 • Tile ثانویه در Action  (دمو)
 • نوتیفیکیشن Toast
 • نوتیفیکیشن Toast در Action  (دمو)
 • زمان بندی toast
 • سرویس نوتیفیکیشن Push ویندوز
 • سرویس نوتیفیکیشن Push ویندوز در Action  (دمو)
 • تشخیص مشکلات