پیشنهاد فرادرس

آموزش درک لایه نمایشی در کسب و کار

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های WintellectNOW

در این دوره با مسئولیت های لایه نمایشی و زیرلایه های آن، وابستگی به لایه دامنه و نوع منطق مورد نیاز برای ارائه و تحویل داده ها از لایه دامنه آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • چه چیزی در لایه نمایشی وجود دارد؟
  • تکنولوژی های  .NET در لایه نمایشی
  • چرا وب؟
  • درباره توسعه  Native Client
  • تعریف الگو طراحی
Understanding the Presentation Layer Publisher:WintellectNOW Author:Bob Tabor Duration:00:23:23

Next we talk about the responsibilities of the Presentation Layer and its sub-layers. We talk about it’s dependency on the Domain Layer (and we’ll discuss this further in another lesson) and the type of logic required to present and deliver data from the Domain Layer.
00:00:00 - Introduction
00:02:30 - What’s Inside the Presentation Layer
00:05:59 - Mapping .NET Technologies to the Presentation Layer
00:12:16 - Why Web Over Native?
00:17:04 - What About Native Client Development?
00:20:10 - Quick Mention of Design Patterns

پیشنهاد فرادرس

captcha