Microsoft Azure Cloud Service یک پلتفرم مایکروسافت به عنوان ارائه دهنده (Service (PaaS می باشد. این دوره تکنیک هایی را می آموزد تا در زمان رفع باگ ها و افزودن ویژگی ها، اپلیکیشن Cloud Service را به روزرسانی کنید. همچنین سرعت، هزینه و مدت زمان کارکرد را برای هر تکنیک مقایسه می کند.

سرفصل:

  • پاک کنید و نسخه جدید را آپلود کنید
  • استفاده از محیط Staging
  • تغییر خانواده یا نسخه OS
  • به روزرسانی دامنه ها
  • به روز رسانی کد نقش
  • توافقنامه سطح خدمات
  • به روز رسانی پیکربندی نقش