پیشنهاد فرادرس

آموزش به روزرسانی Microsoft Azure Cloud Service

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش Azure

Microsoft Azure Cloud Service یک پلتفرم مایکروسافت به عنوان ارائه دهنده (Service (PaaS می باشد. این دوره تکنیک هایی را می آموزد تا در زمان رفع باگ ها و افزودن ویژگی ها، اپلیکیشن Cloud Service را به روزرسانی کنید. همچنین سرعت، هزینه و مدت زمان کارکرد را برای هر تکنیک مقایسه می کند.

سرفصل:

  • پاک کنید و نسخه جدید را آپلود کنید
  • استفاده از محیط Staging
  • تغییر خانواده یا نسخه OS
  • به روزرسانی دامنه ها
  • به روز رسانی کد نقش
  • توافقنامه سطح خدمات
  • به روز رسانی پیکربندی نقش
Updating a Microsoft Azure Cloud Service Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:00:27:17

Microsoft Azure Cloud Service is Microsoft’s Platform as a Service (PaaS) offering. This video introduces the numerous techniques available for updating your Cloud Service app when fixing bugs or adding features. It compares the speed, cost, and downtime for each technique.
00:02:51 - Delete and Upload New
00:03:47 - Using the Staging Environment
00:09:55 - Changing OS Family or Version
00:11:06 - Update Domains
00:15:11 - Updating Role Code
00:17:45 - Service Level Agreement
00:20:33 - Updating Role Configuration

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 87.0MB WintellectNOW Updating a Microsoft Azure Cloud Service_git.ir.mp4
captcha