توابع تعریف شده توسط کاربر یک راه عالی برای ساخت ماژول های قابل استفاده مجدد از اسکریپت SQL می باشد که می تواند در سایر کوئری ها استفاده شود. در این دوره، با سه تا از توابع تعریف شده توسط کاربر در SQL Server آشنا می شوید. همچنین نحوه استفاده از آنها و نحوه مقایسه آنها برای روش های ذخیره سازی توضیح می دهد.

سرفصل ها:

  • بررسی و مقدمه
  • معرفی توابع تعریف شده توسط کاربر (دمو)
  • توابع اسکالر (دمو)
  • Schema Binding (دمو)
  • توابه ساده و درون خطی Table Valued  (دمو)
  • توابع Multi-Statement Table Valued (دمو)
  • یک کلمه درباره عملکرد (دمو)
  • مقایسه توابع تعریف شده توسط کاربر و روش های ذخیره سازی (دمو)
  • خلاصه