این دوره، درباره مدرس دوره، مباحثی که توضیح داده می شود و آنچه که در آخر سری دوره یاد خواهید گرفت پوشش می دهد.