Visual Studio Team Services  یک ابزار مدیریت چرخه عمر اپلیکیشن آنلاین برای تیم های توسعه، مدیران پروژه و حامیان پروژه است تا مستندات مورد نیاز و کار را از طریق تصمیمات طراحی، کار اختصاصی، نظارت بر پیشرفت، و به طور کلی مدیریت فرآیند توسعه نرم افزار را بر عهده می گیرد. از همه مهمتر، بسیاری از قابلیت ها به طور مستقیم از طریق ویژوال استودیو قابل دسترسی است.